X
تبلیغات
عبـــور . . . - کیست کاشفته ی آن زلف چلیپا نشود ...
 

اگر بگوییم که حبّ خدا محبّت های دیگر را از بین می برد؛ درست است ...

اما درست تر آن است که محبّت های دیگر در سایه ی حبّ خدا جان می گیرد و روح پیدا میکند ...

.. و انسان سراسر رحمت و محبّت می شود ..

و فاش بگویم هیچکس جز آنکه دل به خدا سپرده است ... رسم دوست داشتن نمی داند ..

                                                                                                     شهید سید مرتضی آوینی

 

 

 

پ.ن: دل که آشفته ی روی تو نباشد دل نیست ..

 

+ یکشنبه 19 شهریور1391 3:13 ; راهـ ی |